Doneer direct


Maak nu uw donatie over via PayPal en uw donatie is direct bij ons binnen.
Op die manier kunnen wij nog sneller helpen

Ga naar de pagina >>Word donateur


African Friends is een groep Nederlandse vrijwilligers die zich inzet om de enorme negatieve gevolgen van de Aids/HIV epidemie op het leven van kinderen te verminderen.

Word nu donateur >>Naar de shop


Door onder meer de verkoop van in Zuid-Afrika gemaakte sieraden genereren wij de benodigde fondsen.

Ga naar onze shop>>

Wat wij doen

Veel kinderen kunnen niet in hun onderhoud voorzien, omdat ze geen wezenuitkering krijgen, terwijl ze wel het leven leiden van een wees. Vaak is één van de ouders al overleden en de andere ouder stervende. En als de ouders wel zijn overleden, en er geen geboorteakte aangevraagd is van de kinderen, is er ook een probleem.

Tevens blijkt dat zelfs als er aan alle eisen voldaan wordt, het nog gemiddeld vier jaar kan duren voordat de registratie heeft plaatsgevonden en de uitkering een feit kan worden. Deze kinderen gaan vaak zwerven en vallen ten prooi aan misbruik op allerlei gebied.

De lokale gemeenschap, onder leiding van de traditionele leiders, heeft dit probleem erkend en heeft zelf, zonder enige middelen of kennis, toch geprobeerd om iets voor deze kinderen te doen.

Helaas vaak zonder structuur of duidelijk vooropgezet plan. Ons doel is hen daarbij te helpen zodat ze snel aan de voorwaarden gaan voldoen en ze door de verkregen subsidies en uitkeringen een onafhankelijk bestaan kunnen leiden. Wij zien dat de lokale gemeenschap het heft in eigen hand wil houden en niet overheerst wil worden door grote organisaties of weldoeners, die ''het beter weten''. Ze willen de lokale kinderen opvangen en die laten verzorgen door lokale mensen. Er is behoefte aan kleine organisaties en opvang-huizen, die niet meer dan 24 of 36 kinderen onder hun dak hebben. Ze willen institutionalisering vermijden en de projecten kleinschalig en zo eenvoudig mogelijk houden.

Deze tehuizen die we steunen zijn direct voortgekomen uit initiatieven van de locale gemeenschap. Het bestuur verplicht zich tot het goed vervullen van de bestuurlijke taken. Er worden dan ook jaarverslagen en jaarafrekeningen gemaakt die door een, onafhankelijke accountant gecontroleerd worden. Ook deze accountant werkt op een vrijwilligers basis.

De projecten zijn gelegen in de leefgemeenschap, in de buurt van scholen, klinieken en wegen zodat van al deze reeds aanwezige voorzieningen gebruikt gemaakt kan worden.

Op den duur is het de bedoeling dat de projecten uitgebreid worden en dat zij de basis gaan vormen voor Aids-support groepen en het verstrekken van voedsel pakketten aan de zieken en de allerarmsten. Het geven van voorlichting en preventie op Aids/HIV gebied zal in dit geheel een belangrijke plaats innemen.

Voorlopig zijn we nog voornamelijk bezig om in de basisbehoeften te voor zien zoals kopen van voedsel en kleding, aanschaf van schooluniformen en speelgoed, en tevens worden de donaties gebruikt voor medische kosten en bouwkosten. Van de gebouwen zijn inmiddels zelfstandige units van 4 slaapkamers (2 kinderen per kamer) gemaakt met een woonkamer, keuken en badkamer met douche en toilet. In deze wooneenheden wonen 6 kinderen en 1 pleegmoeder die op deze manier zoveel mogelijk een normale gezinssituatie nabootsen. De pleegmoeder wordt door Social Wellfare gescreened en moet ook diverse cursussen volgen. Zij neemt het pleegmoederschap aan voor de rest van haar leven.

Vaak zijn dit dan ook oudere vrouwen die volwassen kinderen hebben of waarvan de eigen kinderen overleden zijn aan Aids/HIV. Deze pleegmoeders beheren de uitkeringen die de kinderen van Social Wellfare krijgen en kunnen op deze manier goed voor de kinderen zorgen. Uiteraard wordt er begeleiding gegeven en controle uitgeoefend door een project coordinator die ook uit de lokale bevolking afkomstig is en die een verantwoordelijke en tevens betaalde positie heeft. Deze project coordinator legt weer verantwoording af aan het bestuur en Social Wellfare.

Onze projecten zullen , op aanvraag van en gesubsidieerd door Sociall Welfare, tevens de mogelijkheid tot crisisopvang bieden. Voor deze crisisopvang krijgen de bewuste opvangkrachten een speciale training en begeleiding. Verder zal een gedeelte van de gebouwen gebruikt worden voor voedselverstrekking aan de allerarmsten uit de omgeving. Kinderen en gezinnen die geen eten hebben maar wel een thuis kunnen hier een maaltijd krijgen en er zal ruimte en aandacht besteedt worden aan kledingdistributie en voedselpakketten.

Dit werk zal ook gedaan worden door betaalde krachten die voort komen uit de lokale bevolking. Tevens zal de teamleider verantwoording afleggen aan de projectcoordinator en deze is verantwoording verschuldigd aan het bestuur wat uit lokale vrijwilligers bestaat. Men kan dus tevens stellen dat er sprake is van werkverschaffing aan de lokale in- en omwonenden van de projecten.

Een voorwaarde en het doel van African Friends is om de projecten te steunen in hun zelfstandigheid. Een kinderpleeggezin moet een veilig en warm thuis bieden aan kinderen die daar geen enkel vooruitzicht meer op hadden. Een thuis waarin gebouwd kan worden aan een goede en gezonde toekomst. Het doel is om deze kinderen weer kind te laten zijn in een veilige omgeving waardoor zij hun verdriet en trauma's kunnen verwerken. Om ze hoop te geven in een situatie waar geen hoop meer was.

Kwamzamo


is een kindertehuis voor kinderen die door Aids en HIV in erbarmelijke omstandigheden terecht zijn gekomen.

Sommigen van hen zijn wees. Hun gemeenschappelijke factor is dat ze zonder hulp geen menswaardig bestaan, laat staan een toekomst perspectief hebben.

lees verder >>