Doneer direct


Maak nu uw donatie over via PayPal en uw donatie is direct bij ons binnen.
Op die manier kunnen wij nog sneller helpen

Ga naar de pagina >>Word donateur


African Friends is een groep Nederlandse vrijwilligers die zich inzet om de enorme negatieve gevolgen van de Aids/HIV epidemie op het leven van kinderen te verminderen.

Word nu donateur >>Naar de shop


Door onder meer de verkoop van in Zuid-Afrika gemaakte sieraden genereren wij de benodigde fondsen.

Ga naar onze shop>>

Tholimpilo

Tholimpilo kan het best omschreven worden als het antwoord van de lokale gemeenschap op de verschrikkingen van de volksziekte Aids. Tholimpilo is voorbestemd om het ondersteuningscentrum te zijn voor de zieken in de lokale gemeenschap. Het gaat dienen als centrum voor voedseluitgifte aan kinderen met Aids, er zal ondersteuning worden gegeven en er zullen mogelijk VCT testen op Aids gedaan worden. Tevens zal het gaan dienen als kindertehuis met spoedopvang mogelijkheden.

 

Registratie


Tholimpilo is officieel geregistreerd als Tholimpilo Youth Organisation for HIV Aids, met registratie nummer 019-621-NPO.

 

Locatie


Tholimpilo ligt in het gebied Imbabazane in het Utugela District van Kwazulu Natal. Er liggen geen plaatsen van enige omvang in dit gebied. In 2001 woonden er ca. 120.000 mensen, meestal in traditionele plattelands gemeenschappen. De werkeloosheid is er enorm, waarschijnlijk zo’n 60%. De mannen trekken weg om werk te zoeken. HIV/Aids is wijdverbreid in dit gebied. Op basis van kliniek bezoek is vastgesteld dat 40% van de vrouwen tussen 25 en 29 jaar HIV positief is.

 

Hoe het begon


Tholimpilo is gestart in 2002/2003 en heeft de steun van een groep lokale vrijwilligers, die diverse cursussen heeft gevolgd. Deze groep wil de situatie nu gedegen aanpakken. De gemeente heeft 3 gebouwtjes beschikbaar gesteld en het project is officieel in mei 2007 van start gegaan zonder enige financiele basis.

 

Korte termijn plan


De eerste aktie is om unit 1 in te richten als hulppost, unit 2 als voedsel distributie punt en unit 3 als opvang tehuis.

Wat betreft de hulppost, Tholimpilo zal 40 mobiele telefoons met gelimiteerde capaciteit beschikbaar stellen zodat vanuit de afgelegen gebieden per sms om hulp gevraagd kan worden. Bovendien is er een auto nodig om de gevraagde hulp ook werkelijk te kunnen bieden. De aanschaf van een auto en de kosten om de auto op de weg te houden eist een substancieel geldbedrag.

De voedselhulp zal in eerste instantie bestaan uit kleine voedsel pakketten voor de extreme gevallen. Het is de bedoeling om deze voorziening uit te laten groeien tot een dagelijkse voedselvoorziening voor een beperkte groep hulpbehoevende mensen geïntegreerd in een overheidsplan teneinde permanente financiele ondersteuning te verkrijgen.

Het opvangtehuis wordt het centrum voor het kinderhulp programma. Hier worden de kinderen, die niet kunnen worden geholpen binnen hun familie, opgevangen in groepjes van 6 onder leiding van een pleegmoeder.

 

African Friends in relatie met Tholimpilo


African Friends heeft haar ondersteunende aktiviteiten gericht op een specifiek gebied, namelijk hulp aan kinderen, die door de Aids problematiek in moeilijkheden zijn gekomen. Opvangtehuizen voor deze groep kinderen moeten geregistreerd zijn als NPO en op initiatief van de lokale gemeenschap gesticht worden en ook wat betreft de dagelijkse gang van zaken door de lokale gemeenschap uitgevoerd worden. De tehuizen liggen in afgelegen gebieden in de nabijheid van scholen en klinieken.

Het gebied waar Tholimpilo ligt is heel erg afgelegen zonder een vestiging van een hulporganisatie. Hulpverlening aan zieken is een heel belangrijk element in de reaktie van de lokale bevolking op de Aids problematiek. Er bestaat ook een belangrijke behoefte aan tijdelijke opvang mogelijkheden hoewel de traditioneel ingestelde bevolking veelal in staat is de kinderen zelf op te nemen.

In de gebieden waar African Friends al andere tehuizen steunt zijn de hulporganisaties al wel gevestigd. In het geval van Tholimpilo zullen we te maken krijgen met een veel meer omvattend hulppakket.

 

Wat heeft de gemeenschap nodig?


Verontruste inwoners van het gebied hebben een onafhankelijk onderzoeker gevraagd om formeel vast te stellen waar de meest noodzakelijke hulp uit moet bestaan. De conclusie is een eerste hulp post, een voedsel distributie punt en een kinderopvangtehuis. Alles volgens de richtlijnen van het Nationaal Integratie Programma. Op deze manier laat de lokale bevolking zien dat zij haar informele initiatieven in een formeel plan wil onderbrengen. Ze wil echter in dit proces haar eigen verantwoordelijkheid blijven dragen.

Kwamzamo


is een kindertehuis voor kinderen die door Aids en HIV in erbarmelijke omstandigheden terecht zijn gekomen.

Sommigen van hen zijn wees. Hun gemeenschappelijke factor is dat ze zonder hulp geen menswaardig bestaan, laat staan een toekomst perspectief hebben.

lees verder >>